Minőségbiztosítás és értékelés

 

Egy kampány nem teljes a változások mérése, a visszacsatolások monitorizálása nélkül. A kommunikációval kapcsolatban egyik legnehezebb kérdés a mérhetőség. Tudni szeretnénk, hogy kommunikációs kampányunk milyen hatással volt a célcsoportra, eljutott-e közönségünkhöz hírünk, információnk. Ügynökségünk minőségbiztosításának részét képezi egy olyan nyomonkövetési terv készítése, amely illeszkedik a projekt céljaihoz, eszközrendszeréhez, résztvevőihez. Ezen kívül értékelési indikátorokat állítunk fel a kampány, a kommunikációs aktivitás elején, és folyamatosan figyeljük, értékeljük a kommunikáció kimenetelét.

 

Folyamat-menedzsment terv

A Megbízó és az Ügynökség közötti gördülékeny együttműködéshez elengedhetetlen, hogy a két fél megállapodjon a munka menetében, az együttdolgozás formájában.

 • A terv kidolgozásához szükséges Ügynökségünk munkájának és feladatának pontos meghatározása.
 • Ki kell dolgozni a kommunikáció irányait és csatornáit, azt, hogy a Megbízó milyen információkat szolgáltat és mikor.
 • Egyes eszközök esetén fel kell állítani egy ütemtervet, amely tartalmazza a feladat megoldásához szükséges lépéseket, a határidőket, a jóváhagyási határidőket és a felelősöket.
 • Meg kell határozni a jelentések, beszámolók módját (írásbeli, szóbeli), formáját (mit tartalmazzon, milyen kivitelben) és gyakoriságát
 • Elengedhetetlen meghatározni és szigorúan egyeztetni azokat a minőségi és mennyiségi mutatókat, amelyek alapján értékelhetővé válnak a kampány egyes lépcsőfokai, és amelyek lehetővé teszik az esetleges változtatásokat a kampány folyamatában.

 

Mennyiségi értékelés

A mennyiségi értékelés során statisztikai elemzést állítunk össze a következő információk alapján:

 • A médiában bemutatott ügyek, témák száma
 • A médiamegjelenések száma, hossza, nagysága
 • A médiamegjelenések reklámértéke
 • Kattintások száma az online hirdetések esetében
 • A rendezvények látogatóinak a száma

 

Minőségi értékelés

A minőségi értékelés során arra keressük a választ, hogyan befolyásolta a kampányunk a célcsoportok attitűdjeit, véleményét.

A minőségi értékelés szempontjai:

 • Rendezvényeken visszacsatolás kérése a résztvevőktől
 • A médiában megjelenő cikkek, riportok hangvétele, az újságírók véleménye
 • Az értékesítőknek adott visszajelzések
 • Ügyfelek által adott visszajelzések